Δικαίωμα έχουν πληροφορίες διορθωθεί

Αυτό εξασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να έχουν ενημερωθεί τα δεδομένα τους αν είναι ξεπερασμένο ή ελλιπείς ή λανθασμένες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και να μας ενημερώσετε ποια πληροφορίες θα επιθυμούσατε να διορθωθούν.

Πίσω