Δικαίωμα να κοινοποιούνται

Αν υπήρξε παραβίαση των δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, το άτομο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται εντός 72 ωρών από την πρώτη να έχει λάβει γνώση της παράβασης.


Πίσω
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 123,
ΤΚ 57001 | Θεσσαλονίκη | Τ.Θ. 6108
info@chatziioannou.com
2310 473601
2310 473621
2310 473920