Δικαίωμα αντικείμενο

Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων τους για άμεση εμπορική προώθηση. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, και κάθε επεξεργασία πρέπει να σταματήσει αμέσως μόλις έλαβε το αίτημα. Επιπλέον, το δικαίωμα αυτό πρέπει να καταστεί σαφές σε ιδιώτες κατά την έναρξη της κάθε επικοινωνίας.


Πίσω
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 123,
ΤΚ 57001 | Θεσσαλονίκη | Τ.Θ. 6108
info@chatziioannou.com
2310 473601
2310 473621
2310 473920