Δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία

Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία τους δεν χρησιμοποιείται για την επεξεργασία. καταγραφή τους μπορεί να παραμείνει στη θέση του, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.


Πίσω